Winrock

liên hệ chúng tôi

Nhà »  liên hệ chúng tôi

Winrock Bolting Limited

Văn phòng Thượng Hải --- Công ty TNHH công nghệ công nghiệp Thượng Hải Winrock

Địa chỉ văn phòng: Phòng 501 Building 36 No.312 Thượng Hải Trung Quốc
Nhà sản xuất Địa chỉ: Khu công nghiệp Kai TRANG Thành phố Đông Đài Giang

ĐT: 086-021-68403550

Fax: 086-021-68780083

Skype: winrock-tony

E-mail: [email protected]