Winrock

các ứng dụng

Nhà »  các ứng dụng

Thị trường phục vụ:


Dầu khí hóa chất
Dâu khi
Sản xuất điện
Nguyên tử
Năng lượng gió
Kỹ thuật đại dương
Kỹ thuật nặng
Kỹ thuật tàu điện ngầm
Kỹ thuật môi trường

Thiết bị sử dụng sản phẩm của winrock:


Van
Máy bơm
Bình áp lực
Tua bin
Tàu
Bolier
Cầu
Bộ trao đổi nhiệt
Thiết bị chìm
Thiết bị đầu giếng
Thiết bị khai thác mỏ
Máy móc chạy bằng điện
Lò phản ứng hạt nhân
Đường ống